REMA-pro s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno,

Česká republika, IČ: 25346181, DIČ: CZ25346181

+420 605 509 009www.remapro.cz
+420 774 509 019remapro@remapro.cz

PŮSOBÍME V OBLASTECH:

Servis, revize elektrických zařízení

V oblastech servisu instalovaných elektrických zařízeních naší firmou je zabezpečena servisní podpora zákazníků nepřetržitě 24 hodin, 365 dní v roce. Zajištění záručního, pozáručního a pravidelného servisu elektrických zařízeních. Oživování automatizačních procesů, pravidelné revize zařízení a další sjednané služby převážně v oblasti čistíren odpadních vod. Zajištění pohotovostních servisů při výpadcích elektrické energie a při poruchách na zařízení nízkého napětí. Účelem těchto služeb není jen odstraňování již vzniklých závad, jedná se rovněž o pravidelný (preventivní) servis zařízení. Může jít například o analýzy stavu a chování napájecích sítí, poradenskou činnost apod. Tyto jednotlivé služby lze sjednat buď na základě vybraného předem připraveného servisního programu nebo je zakomponovat do zcela individuálního program dle vlastního výběru.

Reference

  • ČEPRO a.s. středisko Cerekvice nad Bystřicí systém zálohování střediska a zajištění požární ochrany objektu
  • Ministrestvo financí zajištění systému zálohování jednotlivých objektech systémem energocenter složených z motorgenerátoru, UPS a systému kontroly , monitoringu a řízení činnosti pro FŘ Brno, FÚ Brno I, FÚ Brno IV, FÚ Kyjov
  • technologické systémy řízení čistíren odpadních vod
Kde sídlíme a kde nás najdete
REMA-pro s.r.o.
Vídeňská 264/120b
619 00 Brno
Česká republika