REMA-pro s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno,

Česká republika, IČ: 25346181, DIČ: CZ25346181

+420 605 509 009www.remapro.cz
+420 774 509 019remapro@remapro.cz

PŮSOBÍME V OBLASTECH:

Certifikáty

  • Oprávnění ve smyslu §6a odst.1 písmeno c) zákona č.174/1968Sb, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v plném znění a §.3 vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.20/1979Sb, ve znění vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.553/1990Sb na základě odborné způsobilosti dne 1.října 2001 k:
  • montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem.
  • opravám a zkouškám elektických zařízení dodavatelským způsobem.
  • v rozsahu vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy "A".
  • Osvědčení číslo 007/2008 podle §14 vyhl.číslo 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro samostatnou činnost §7,8 a 10 na el. zařízeních, hromosvodech do i nad 1000V v objektech třídy "A" a "B".
  • Protokol o kusové zkoušče číslo 80-13210 na rozváděče nízkého napětí dle ČSN EN 60439-1:2000 ze dne 16.2.2009.
Certifikát Certifikát
Kde sídlíme a kde nás najdete
REMA-pro s.r.o.
Vídeňská 264/120b
619 00 Brno
Česká republika